SLIM Regeling geopend

van 1 t/m 30 maart 2024

SLIM subsidie

Wilt u investeren in de ontwikkeling van uw medewerkers en dus in uw onderneming? Dan mag u de subsidie Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in het mkb (SLIM) niet missen. Met de SLIM subsidie wil het kabinet leren en ontwikkelen in het mkb de normaalste zaak van de wereld maken.

Investeren in de ontwikkeling van uw medewerkers

Wilt u investeren in de ontwikkeling van u medewerkers en dus in uw onderneming? Dan mag u de subsidie Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in het mkb (SLIM) niet missen. Met de SLIM subsidie wil het kabinet leren en ontwikkelen in het mkb de normaalste zaak van de wereld maken.

Voor wie is de SLIM subsidie?

Alle mkb-ondernemers kunnen aanspraak maken op het subsidieprogramma. Voor ondernemers actief in de landbouw, horeca of recreatiesector geldt dat ook grootbedrijven een aanvraag mogen indienen. Verder kunt u ook als samenwerkingsverband een aanvraag indienen. In een samenwerkingsverband kunnen naast twee mkb-bedrijven ook werkgevers- en werknemersverenigingen, onderwijsinstellingen en een O&O- fonds (een stichting die door sociale partners bestuurd wordt) deelnemen.

Voorwaarden SLIM subsidie in 2024

De activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie in 2023 moeten aansluiten bij tenminste één van de volgende omschrijvingen:

  • Het doorlichten van uw onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan. Dit plan moet inzicht geven in de scholingsbehoefte van uw medewerkers.
  • Het laten opstellen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor uw medewerkers.
  • Het bieden van ondersteuning bij het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen.
  • Het aanbieden van praktijkleerplaatsen voor een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Een project waarvoor een mkb-onderneming subsidie aanvraagt mag maximaal twaalf maanden duren. Een project uitgevoerd door een grootbedrijf of samenwerkingsverband mag maximaal 24 maanden in beslag nemen.

Subsidiebudget

Het subsidiepercentage kan oplopen tot maximaal 80% van de subsidiabele kosten. De subsidie voor enkelvoudige bedrijven bedraagt maximaal € 24.999. 

Looptijd en deadlines SLIM subsidie

De SLIM subsidie kent elk jaar drie openstellingen. Ben u mkb-ondernemer? Dan kunt u een aanvraag indienen van 1 maart tot en met 30 maart en van 1 september tot en met 28 september. Voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven is de regeling geopend van 1 juni tot en met 27 juli. Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij overtekening van het budget vindt loting plaats onder alle gedurende het volledige tijdvak ingediende aanvragen.