Werken aan amplitie

Als bedrijf heb je een plan, een missie, een visie. Dat wil je realiseren en uitdragen, daar werk je samen aan. Mensen maken in dat geval vaak het verschil. En daarom wordt er ook veel geïnvesteerd in mensen, in het menselijk kapitaal van bedrijven en instellingen.

Investeren in mensen is vooral investeren in positiviteit. Een positieve benadering, een positief werkklimaat komt ten goede aan het welbevinden van medewerkers. Het werkgeluk van medewerkers. De uitkomsten daarvan laten zich raden. Gelukkige medewerkers hebben minder ziekteverzuim, zijn productiever, kunnen beter/makkelijker omgaan met veranderingen, zijn plezieriger en effectiever in de samenwerking, ervaren minder werkdruk en/of stress en hebben meer werkmotivatie.

Vrijwel iedereen onderschrijft dit, maar hoe doe je dat? Het is een weg van de lange adem. Maar het begint er altijd mee dat je mensen 'ziet'. Dat je oog hebt voor mensen, voor hun eigenaardigheden, hun autonomie, hun capaciteiten en competenties en drijfveren.

Een bestaande hiërarchie binnen een organisatie -of zelfs een informele 'pikorde'- doorbreek je echter niet zomaar. Hoe vaak spreken we niet de juiste intenties uit maar gaan vervolgens weer over tot de orde van de dag (...). Juist om die reden hebben wij een tweetal instrumenten ontwikkeld die zeer praktisch zijn en die recht doen aan zowel de mensen als de organisatie:

DIMOTM Assessment

DIMOTM Kompasgesprek

Wil je meer weten over onze werkwijze, onze samenwerkingspartners en behaalde resultaten neem dan contact met ons op!