Amplitie scan

Om het in kaart brengen van het amplitie niveau van mens en organisatie, bieden we een gratis scan aan die inzicht verschaft in het huidige en gewenste niveau van amplitie binnen een organisatie.  Om iets te kunnen vergroten of verbeteren moet je eerst weten waar je staat. Daar krijg je via deze scan een helder beeld van. De uitkomst van de scan wordt met jouw als opdrachtgever gedeeld en zal - op verzoek - leiden tot adviezen en een mogelijk plan van aanpak.

Het amplitie-niveau van mens en organisatie is gebaseerd op 4 pijlers:

• Gezondheid
• Bevlogenheid
• Talentmanagement
• Werkinrichting

Ook benieuwd naar het amplitie-niveau in jouw organisatie is? Vraag de gratis scan aan.