DIMOTM Kompasgesprek

Ieder persoon is uniek en kent zijn ’eigenaardigheden’. Iedereen zit anders in elkaar, heeft zijn eigen persoonlijkheidskenmerken. Kenmerken die vaak redelijk in beton zijn gegoten: daarin verandert men niet zo makkelijk. Zo heeft ook ieder individu zijn eigen ‘drijfveren’ (prestatiemotivatie): datgene wat hem of haar motiveert om tot een prestatie te komen. Vaak ingegeven door opvoeding of omstandigheden.

Als werkgever ben je op zoek naar ‘de juiste persoon’ met ‘de juiste motivatie’. Maar de wereld verandert: (werk)processen veranderen, omstandigheden veranderen, eisen veranderen. Verwachtingen die we hebben worden dagelijks bijgesteld. Om die reden kijken we liever vooruit dan achterom. De traditionele HR -cyclus van functionering–, begeleiding–, en beoordelingsgesprekken ruilen we daarom in voor het DIMOTM Kompasgesprek.

In deze methodiek gaan we uit van het gegeven dat iedereen functioneert. Want als dat niet het geval is dan voer je een ander gesprek.(..). In het kompasgesprek kijken we naar de inzet van individu én organisatie over de komende periode. We kijken dus vooruit. Wat verwachten we van elkaar, wat zijn de doelstellingen van organisatie en individu? Wat spreken we daarover af? Maar ook: past dat bij de persoon? Is het overeenkomstig zijn prestatiemotivatie? (komen de drijfveren overeen?)

Er wordt specifiek gekeken naar 4 aspecten:
Het vereiste kennisniveau (kennis, kwalificatie, afgeleid: IQ)                                                                                                                                       (of hoe we dat samen kunnen realiseren) 

• Het gewenst activiteitsniveau (sociale vaardigheden/intelligentie, afgeleid: EQ)                                                                                                  (of hoe we dat samen kunnen realiseren/faciliteren) 

• Het gewenste aanpassingsvermogen (veranderingsbereidheid/adaptievermogen afgeleid: AQ)                                                    (persoonlijke inzet/beleving vs job crafting) 

• Het vereiste leervermogen (leer– en ontwikkelvermogen, afgeleid: LQ—leervermogen)                                                                                    (of hoe we daarin kunnen faciliteren) 

Het DIMOTM Kompasgesprek is een “her-ijkingsgesprek”, een “hernieuwd sollicitatiegesprek” waarbij de wensen en verwachtingen van zowel de onderneming als de medewerker geagendeerd zijn. Het onderliggende DIMOTM Assessment en de matches met functieprofielen en referentieprofielen (talentprofielen) uit de eigen organisatie bieden handvaten om afspraken te maken die alle partijen recht doen.


Ieder persoon, ook in het werk, creëert zijn of haar eigen veiligheid en realiteit. Oftewel eigen kaders waarbinnen men functioneert en zich handhaaft. Dat geldt zowel voor ‘de baas’ (lees: bedrijf/leidinggevende) als voor individuele medewerkers. 

De DIMOTM Kompasgesprekken doorbreken bestaande patronen en doen recht aan individu én organisatie. Op deze wijze haal je het beste uit mensen én het beste uit je organisatie.