Talentontwikkeling

Ieder mens heeft talenten. Ieder mens is competent. Wij willen de capaciteiten en competenties van mensen ontdekken en hen helpen deze verder te ontplooien. Dat doen we door oprecht belangstelling te hebben in mensen. Echtheid, empathie en onvoorwaardelijke acceptatie zorgen voor een gevoel van verbondenheid. Deze  drie behoeften zijn dan ook de centrale elementen om motivatie en zelfsturing te vergroten. We laten zien dat we iemands autonomie erkennen; iemands vrijheid om zijn eigen keuzes te maken. Door te sturen op zelfsturing vergroot je uiteindelijk de autonomie van kandidaten.

Iedereen heeft de behoefte om competent te zijn. Daarom geef je de voorkeur aan activiteiten waar je goed in bent of op z’n minst beter in kunt worden. Niemand wil alleen maar onsuccesvol zijn en niets voor elkaar krijgen. Competentie is dan ook een aangeboren behoefte. Het helpt je jezelf te ontwikkelen en aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Talentontwikkeling begint bij het vaststellen over welke talenten men beschikt en hoe deze tot ontwikkeling kunnen worden gebracht. Dat is niet voor iedereen gelijk. De één is beter in iets dan een ander. Dus is het van belang om te weten hoe je als persoon in elkaar steekt en wat je motiveert.

Binnen Huijskes De Block & Partners werken we met vele professionals en partners aan talentontwikkeling. Voor veel mensen hebben we hun persoonlijkheidskenmerken, competenties en drijfveren in kaart gebracht en gematcht met evenzovele functie- en opleidingsprofielen. Onze gevalideerde test- en matchmethodiek is nog steeds uniek en wordt op veel vakgebieden toegepast oa. Werving & Selectie, Loopbaanadvisering, School- en beroepskeuze, Re-integratie 1e en 2e spoor, Outplacement, Verzuimbegeleiding, Duurzame Inzetbaarheid en Employability-projecten.