DIMOTM Test & Match

DIMOTM Test & Match is een online assessment-tool. Deze tool bestaat optioneel uit 25 testen. De basis bestaat uit een drietal testen: de BIG-5 Persoonlijkheidskenmerkentest, de (basis)competentietest en de loopbaancompetentietest.

De uitslag van de test wordt grafisch weergeven waardoor deze makkelijk leesbaar is en vrij is van waardeoordelen. De test geeft inzicht in persoonlijkheidskenmerken en is een daarmee een prachtig instrument voor zelfreflectie en het verkrijgen van zelfinzicht.

De testresultaten bieden daarmee ook de nodige handvatten voor begeleiding en coaching.

De basiscompetenties die gemeten worden zijn díe competenties die de basis vormen voor de kwalificatiestructuur in het onderwijs. Zij zijn dus direct te koppelen aan de kwalificatiedossiers in het MBO (KBB-competentiemodel). De loopbaancompetenties zijn zorgvuldig geselecteerd en relevant voor kandidaten die beschikken over werkervaring en/of opleidingen en dan met name voor functies vanaf MBO 4 niveau.

Naast persoonlijkheidskenmerken en competenties wordt het assessment gecompleteerd door “prestatiemotivatie” oftewel drijfveren.

De DIMOTM Test & Match-methodiek onderscheidt zich van andere testen door het gegeven dat zij inzicht geeft in wat deelnemers wél kunnen en waar men wél goed in is. Het is dus in alle opzichten een positief instrument. Het meest unieke van de DIMOTM Test & Match methodiek is echter het gegeven dat er daadwerkelijk gematcht kan worden op basis van soft skills. Zonder uitzondering zijn alle bestaande selectie- en matchmethodieken gebaseerd op hard-skills (Applicant Tracking Systems; op herkenning en of diploma’s).  De DIMOTM matcht als enige op het aanwezige talent en geeft ook inzicht in de ontwikkelbaarheid van mensen.  

Kortom: de DIMOTM Test maakt TROTS, stelt mensen in staat om een DOEL te formuleren en biedt daartoe ook STRUKTUUR.

In de praktijk betekent dit dat DIMOTM Test & Match altijd de best beschikbare kandidaat voor een opleiding of functie selecteert en andersom: de best passende opleiding of functie voor een kandidaat zal selecteren.  In het systeem staan 2000+ functie- en opleidingsprofielen.