Amplitie, de nieuwe HR-trend

Amplio betekent 'verbeteren of versterken'. In tegenstelling tot 'voorkomen'(preventie) of 'behandelen' (curatie) is werken aan amplitie gericht op het realiseren van een positieve bedrijfscultuur. 

Een amplitieve werkwijze en bedrijfscultuur is gebaseerd op 4 pijlers: Gezondheid (beweging, ontspanning en voeding), Bevlogenheid (werk als bron van persoonlijke groei en ontwikkeling), Talentmanagement (onboarding, van functie- naar talentprofielen, assessments en coaching) en Werkinrichting (wat heeft de medewerker nodig om zijn werk goed te doen fysiek en inhoudelijk)

Wil je weten wat het amplitieniveau is van jouw organisatie? Doe dan de gratis amplitie-scan