Sociaal Domein

Voor het UWV, gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en instellingen die in opdracht van gemeenten en/of UWV werken voeren wij onderzoeken uit onder uitkeringsgerechtigden. Dit betreft vaak mensen die reeds geruime tijd een uitkering van de gemeente ontvangen in het kader van de Participatiewet/WMO.