Gemeenten

Ieder mens is competent en dat willen we graag laten zien.

In opdracht van gemeenten onderzoeken we op individueel niveau waar de mogelijkheden en kansen liggen voor mensen. Ook voor mensen behorend tot de groep, die vaak wordt aangeduid als het granieten bestand, brengen wij hun kansen in beeld.

Uitkomsten worden beschreven naar 'Kansrijk', 'Perspectiefrijk' of 'Van Waarde'. Onze methodiek bestaat er uit dat wij met de mensen in gesprek gaan (zie ook: talentontwikkeling), hen de DIMOTM Test & Match afnemen en met hen de mogelijkheden verkennen om weer een actieve rol te vervullen op de arbeidsmarkt.

Projecten komen tot stand in nauwe samenwerking met de verantwoordelijke collega's binnen gemeenten. Onze rol als 'externe partner' stelt ons in staat om vaak bestaande patstellingen te doorbreken en mensen hun autonomie terug te geven. Ook de collega's binnen de gemeente krijgen op deze wijze extra handvatten aangereikt om hun taken effectief uit te voeren.

Je kunt ook bij ons terecht voor wat meer specifieke doelgroepen zoals RMC's, mensen met autisme (WMO-ASS) of vergelijkbare opdrachten (onderzoeken naar leerbaarheid/geschiktheid/passendheid).