Employability

De juiste M/V op de juiste plek in uw organisatie

In de snel veranderende maatschappij van tegenwoordig moet uw organisatie slagvaardig kunnen reageren. Waar producten en diensten in hoog tempo innoveren, moeten uw medewerkers mee veranderen en zich blijven ontwikkelen. Dat stelt hoge eisen aan hun deskundigheid, flexibiliteit en aanpassingsvermogen. En het stelt ook eisen aan uw onderneming, die de voorwaarden moet scheppen voor een optimale arbeidsrelatie. Alleen zo ontstaat een balans tussen de wederzijdse belangen en is de continuïteit van uw bedrijf duurzaam gewaarborgd.

HBDPartners biedt u instrumenten waarmee u uw medewerkers individueel kunt ‘doorlichten’. Onze testmethodieken geven inzicht in persoonskenmerken, competenties en drijfveren. Op basis daarvan stellen wij met u een Plan van Aanpak op. Dit omvat zowel de ontwikkeling van individuele medewerkers als de stappen die het bedrijf moet zetten om het optimale uit uw mensen te halen.

foto-30
foto-4
 • ✔ Testen
  Inzicht in de persoonlijkheidskenmerken, competenties en drijfveren van uw medewerkers
 • ✔ Matchen
  Zit de juiste persoon op de juiste plek? Is de teamsamenstelling evenwichtig?
 • Trainen
  Omgaan met wederzijdse verwachtingen: zijn we allemaal met hetzelfde bezig? Procesoptimalisatie, wie doet wat, rollen en taken.
 • ✔ Coaching en begeleiding
  Individuele verbeterplannen, POP’s, persoonlijke effectiviteit.
 • Scholing
  Is iedereen voldoende gekwalificeerd?
 • ✔ Advies
  Plan van aanpak voor uw onderneming, hoe en waarmee kan ik medewerkers faciliteren? Rol Management, rol HR.

Duurzame Inzetbaarheid ESF/DI

In het kader van de regeling Duurzame Inzetbaarheid (ESF/DI) voert HDBPartners diverse trajecten uit gericht op de navolgende activiteiten:

✔ Het in dialoog met medewerkers aanpassen van de organisatie van het werk, gericht op het verhogen van de betrokkenheid en productiviteit.
(Betonindustrie: ‘van product- naar processturing’)

✔ Het bevorderen van een leercultuur voor werknemers, gezond en veilig werken én het in dialoog met de medewerkers aanpassen van de organisatie van het werk gericht op het verhogen van betrokkenheid en productiviteit.
(Automotive, industriële onderneming)

Mobiliteitsscan

Wilt u inzicht hebben in de mobiliteit van uw medewerkers? Vraag dan de mobiliteitsscan aan! Door een gedegen onderzoek en gesprekken met uw medewerkers bieden wij u inzicht in de mobiliteit van uw medewerkers, zowel intern als extern.

Vitaliteitscan

Hoe fit en vitaal zijn uw medewerkers? Stimuleert u deelname aan beweegprogramma’s en – bijvoorbeeld – gezonde voeding? De vitaliteitscan vertelt u hoe uw medewerkers ervoor staan. Medewerkers vullen de test in en krijgen een terugkoppeling die –  in overleg met u als opdrachtgever – kan leiden tot een interventie/advies over beter bewegen en voeding.