Onze test- en matchsystemen bestaan uit online assessment-tools.

Er zijn ongeveer 25 tests beschikbaar.

De basis bestaat uit een 3-tal testen: de BIG 5 persoonlijkheidskenmerkentest, de basiscompetentietest en de loopbaancompetentietest. Het zijn allemaal gevalideerde tests/instrumenten die primair zijn ontwikkeld mensen en organisaties te ondersteunen om zo optimaal mogelijk te kunnen (blijven) functioneren.

 

Van DIMO™  tot ‘White label’

Het systeem is onder meerdere labels herkenbaar zoals: DIMO™ (Diagnostisch Instrument voor Mens en Organisatie), Assessment Plus+ en DNI® (Decisive Natural Identity) maar ook als ‘White label’ in te zetten voor uw organisatie.

De uitslag van het Assessment wordt grafisch weergeven waardoor deze makkelijk leesbaar is en vrij is van waardeoordelen. De test geeft inzicht in persoonlijkheidskenmerken en is een daarmee een prachtig instrument voor zelfreflectie en het verkrijgen van zelfinzicht. De testresultaten bieden daarmee ook de nodige handvatten voor begeleiding en coaching.

De basiscompetenties die gemeten worden zijn díe competenties die de basis vormen voor de kwalificatiestructuur in het onderwijs. Zij zijn dus direct te koppelen aan de kwalificatiedossiers in het MBO (KBB-competentiemodel). De loopbaancompetenties zijn zorgvuldig geselecteerd en relevant voor kandidaten die beschikken over werkervaring en/of opleidingen en dan met name voor functies vanaf MBO 4 niveau.

De uitkomst van de test wordt gecompleteerd door “prestatiemotivatie” oftewel drijfveren.

Onze Assessments onderscheiden zich van andere testen door het gegeven dat zij inzicht geeft in wat deelnemers wél kunnen en waar men wél goed in is. Het is dus in alle opzichten een positief instrument. Het meest unieke van onze test- en matchmethodiek is echter het gegeven dat er daadwerkelijk gematched kan worden op basis van soft skills. Zonder uitzondering zijn alle bestaande selectie- en matchmethodieken gebaseerd op hard-skills (Applicant Tracking Systems; op herkenning en of diploma’s). Wij matchen als enige op het aanwezige talent en wij geven daarbij ook inzicht in de ontwikkelbaarheid van mensen. 

In de praktijk betekent dit wij altijd de best beschikbare kandidaat voor een opleiding of functie selecteren en andersom: de best passende opleiding of functie voor een kandidaat selecteren.  In het systeem staan bijna 3000 functie- en opleidingsprofielen.

 

Toepassingen:

Onze assessments/methodiek wordt succesvol toegepast bij:

  • Werving en selectie/ Recruitment
  • Outplacement/ Re-integratie
  • Verzuim/ Arbodienstverlening
  • Duurzame inzetbaarheid/ Employability/ Loopbaanbegeleiding
  • Studie- en beroepskeuze/ Onderwijs

Sociaal Domein Gemeenten