Personele diensten en organisatieadvies
Huijskes De Block & Partners, wij voeren ook graag uw project uit!
 • Werving en selectie
 • Arbeidsrechtelijke zaken van aanstelling tot ontslag
 • Ziekteverzuimbegeleiding en -advies
 • Opstellen functieprofielen
 • Opstellen functionerings- begeleidings- en beoordelingssystematiek
 • Functiewaardering en beloning
 • Inrichten van uw personeelsdossiers
 • Opstellen personeelshandboek
 • Employability en loopbaanvraagstukken
 • Leeftijdsbewust personeelsbeleid
 • Opleidingsadvies
 • Strategisch opleidings- en personeelsbeleid
 • Interne communicatie
foto-20